سوالات قبل از انجام عمل جراحی زانو

جراحی زانو مشهد

سوالات قبل از انجام عمل جراحی زانو میزان موفقیت در عمل جراحی زانو چقدر می باشد؟ نباید میزان موفقیت عمل جراحی زانو را کم در نظر بگیریم ،به عنوان مثال بگوییم 80 یا 90 درصد احتمال موفقیت وجود دارد ،بلکه باید ببینم به کدام یک از سه سوال زیر جواب “بله” خواهیم داد: آیا از […]