کندرومالاسی پاتلا

کندرومالاسی پاتلا (استخوان کشکک ) چیست ؟ ضعیف شدن  و نرم شدن غضروف زیر استخوان کشکک در جلوی انتهای استخوان ران در مفصل زانو می باشد که شیوع حدود 7% در افرادی که به علت درد مفصل به پزشک مراجعه می کنند دارد . در خانمها بدلیل ضعیف شدن عضلات  ودر بین نوجوانان و بالغین […]