تماس با ما


مشهد ، خیابان احمد آباد ، خیابان عارف 2، ساختمان پزشکان یونس، طبقه 3
شماره تماس: 05138407733 – 05138406633
همراه مشاوره عمل جراحی (پیامک):09379378090

ایمیل: info@drrezazadeh.com